Бурдільна Євгенія Володимирівна

старший викладач 1984 р.н., Україна   В 2005 році закінчила Кременчуцький державнй політехнічний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики». Основний напрям наукової діяльності – дослідження систем охолодження та теплових процесів двигунів постійного струму. З 2006 року працює в КрНУ Read More …

Кравець Олексій Михайлович

старший викладач 1983 р.н., Україна  В 2005 роцізакінчивКременчуцькийдержавнийполітехнічнийуніверситет за заспеціальністю»Системикерування і автоматики». Основнийнапрямнауковоїдіяльності – . З 2005 року працює в КНУ асистентомкафедри Систем автоматичного керування та електропривода, з 2014 року переведений на посаду старшого викладача.

Нікітіна Альона Вікторівна

старший викладач 1980 р.н., Україна В 2002 році Кременчуцький державний політехнічний університет зі спеціальності «Системи автоматичного управління і автоматики». Основний напрям наукової діяльності – удосконалення механізмів сплати за використання електроенергії з урахуванням показників якості перетворення енергії. З 2000 року працює Read More …