Перекрест Андрій Леонідович

доцент кафедри к.т.н., доцент 1978 р.н., Україна   У 2000 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію інженера-електрика (диплом ТА №14010236). Із 2000 по 2004 р. навчався в аспірантурі Кременчуцького державного Read More …

Кір’янов Олег Федорович

Доцент кафедри, к.т.н., доцент Здобув освіту у Вінницькому політехнічному інституті у 1974 р., “технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, кваліфікація – інженер-механік. Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем управління. Тема дисертації – Read More …

Артамонов Володимир Володимирович

Професор кафедри, д.т.н., професор інженер-будівельник. Д-р тех. н. (1996). Закінчив Новочеркаський політехнічний інститут (Ростовська область, РФ; 1963). 1963–67 працював на будівельних підприємствах; від 1967 працює у сфері освіти. Наук. діяльність у галузі моделювання та оптимізації систем, технологій і апаратів для Read More …

Гуржій Андрій Миколайович

Професор кафедри, д.т.н., професор Академік, віце-президент Національної академії педагогічних наук України. Заслужений працівник народної освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Державний службовець першого рангу.Нагороджений орденами “За заслуги” I, II і III ступенів, Почесною грамотою Кабінету Read More …

Романенко Сергій Сергійович

асистент 1988 р.н., Україна В 2010 роцізакінчив Кременчуцький держаний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматика» та отримав диплом бакалавра за напрямом «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління». Основний напрям наукової діяльності – комп’ютеризована система для підтримки температурних режимів приміщень. З Read More …

Лещук Олексій Юрійович

інженер 1 категорії / асистент 1990 р.н., Україна   В 2012 році закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та отримав диплом з відзнакою. Захистив магістерську роботу на тему «Експериментальне дослідження ефективності Read More …

Бурдільна Євгенія Володимирівна

старший викладач 1984 р.н., Україна   В 2005 році закінчила Кременчуцький державнй політехнічний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики». Основний напрям наукової діяльності – дослідження систем охолодження та теплових процесів двигунів постійного струму. З 2006 року працює в КрНУ Read More …

Гаврилець Галина Олегівна

старший викладач 1985 р.н., Україна В 2007 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики». Основний напрям наукової діяльності – системи управління вібраційними характеристиками електричних машин за параметрами енергетичного режиму. З 2007 року працює в КНУ Read More …

Кравець Олексій Михайлович

старший викладач 1983 р.н., Україна  В 2005 роцізакінчивКременчуцькийдержавнийполітехнічнийуніверситет за заспеціальністю»Системикерування і автоматики». Основнийнапрямнауковоїдіяльності – . З 2005 року працює в КНУ асистентомкафедри Систем автоматичного керування та електропривода, з 2014 року переведений на посаду старшого викладача.

Нікітіна Альона Вікторівна

старший викладач 1980 р.н., Україна В 2002 році Кременчуцький державний політехнічний університет зі спеціальності «Системи автоматичного управління і автоматики». Основний напрям наукової діяльності – удосконалення механізмів сплати за використання електроенергії з урахуванням показників якості перетворення енергії. З 2000 року працює Read More …