Перекрест Андрій Леонідович

в.о. завідувача кафедри к.т.н., доцент 1978 р.н., Україна   У 2000 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію інженера-електрика (диплом ТА №14010236). Із 2000 по 2004 р. навчався в аспірантурі Кременчуцького Read More …

Перелік документів до захисту 2019

ОГОЛОШЕННЯ  студентам–випускникам денної та заочної форми навчання кафедри  АКІТ 2019 р. випуску здати перелік наступних документів до захисту : Обхідний лист (взяти у секретаря ЕК та здати – в день заліку практики, але не пізніше ніж за 3 дні до Read More …

Кір’янов Олег Федорович

Доцент кафедри, к.т.н., доцент Здобув освіту у Вінницькому політехнічному інституті у 1974 р., “технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, кваліфікація – інженер-механік. Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем управління. Тема дисертації – Read More …

Артамонов Володимир Володимирович

Професор кафедри, д.т.н., професор інженер-будівельник. Д-р тех. н. (1996). Закінчив Новочеркаський політехнічний інститут (Ростовська область, РФ; 1963). 1963–67 працював на будівельних підприємствах; від 1967 працює у сфері освіти. Наук. діяльність у галузі моделювання та оптимізації систем, технологій і апаратів для Read More …

Гуржій Андрій Миколайович

Професор кафедри, д.т.н., професор Академік, віце-президент Національної академії педагогічних наук України. Заслужений працівник народної освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Державний службовець першого рангу.Нагороджений орденами “За заслуги” I, II і III ступенів, Почесною грамотою Кабінету Read More …

Освітньо-наукові програми

151 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика. Науковий співробітник з комп’ютеризованих систем управління (2015) 151 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика. Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (2018)    

Каталог освітніх послуг

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА Спеціальність: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОСВІТНЬО–НАУКОВІ ПРОГРАМИ МАГІСТРА Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (2018) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА МАГІСТРА Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих Read More …

Зимова сесія 2017–2018 н.р.

  Зимова сесія 2017–2018 н. р. проводиться в терміни з 11.12.2017 р. по 24.12.2017 р., за винятком випускних курсів, графік освітнього процесу яких відрізняється від загального.   Перездачі екзаменів проводяться у термін з 25.12.2017 р. по 31.12.2017 р.   Перездачі Read More …

Співробітництво

Співробітники кафедри тісно співпрацюють з науковими установами, виробничими та муніципальними підприємствами як Кременчука, так і всього Кременчуцького регіону, представниками інших міст і регіонів України, а також представниками зарубіжних країн.

Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисциплін:  WEB-технології WEB_LB  Архітектура комп’ютерних систем АКС  Комп’ютеризовані системи керування КСУ  Математичні основи цифрових систем керування  МОЦСК  Основи автоматизованого виробництва ОАВ  Основи збору, обробки та передачі інформації  Озпи  Організація та функціонування ЕОМ ОФЕОМ  Проектування комп’ютеризованих систем управління  ПКСУ Read More …