Акти впровадження

2020

Акт впровадження Дисципліни Розробники
1 Комп’ютеризованої системи керування роботою стрічкового конвеєру на базі мікроконтролера та ПЛК Mitsubishi Вбудовані мікроконтролерні системи автоматизації Ломонос А. І. 2020
2 Комп’ютерно-інтегрованого забезпечення віртуального тренажеру для імітації режимів випробування електричних машин Актюаторні системи промислової автоматизації;
Технічні і програмні засоби контролю та діагностики
Ломонос А. І. 2020
3 Інформаційно-аналітичного забезпечення автоматичного класифікатора технічного стану асинхронних двигунів на базі нечіткої логіки Інтелектуальні технології в комп’ютеризованих системах управління Ломонос А. І. 2020
4 Комп’ютерно-інтегрованої системи керування пасажирським ліфтом на базі мікропроцесора Texas Instruments TMS320F2812 Актюаторні системи промислової автоматизації Ломонос А. І. 2020
5 Інформаційно-аналітичного забезпечення системи керування процесом виробництва паперу на базі штучних нейронних мереж Інтелектуальні технології в комп’ютеризованих системах управління Ломонос А. І. 2020
6 Інформаційно-аналітичного забезпечення автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії Технічні і програмні засоби контролю та діагностики Нікітіна А. В. 2020
7 Інформаційно-аналітичного забезпечення системи керування динамічним об’єктом на базі штучних нейронних мереж Програмування систем штучного інтелекту;
Інтелектуальні технології в комп’ютеризованих системах управління
Бурдільна Є. В. 2020
8 Програмного забезпечення лабораторного стенду з вивчення сучасних програмних і апаратних засобів промислових систем автоматичного керування Системна інтеграція засобів автоматизації;
Розробка людино-машинних інтерфейсів
Мамчур Д. Г.
Головач А. В.
2020
9 Лабораторного стенду з вивчення сучасних програмних і апаратних засобів промислових систем автоматичного керування Системна інтеграція засобів автоматизації;
Розробка людино-машинних інтерфейсів
Мамчур Д. Г.
Головач А. В.
2020
10 Інформаційно-аналітичного забезпечення для оцінки ефективності використання фінансових і енергетичних ресурсів при впроваджені автоматизованих систем керування теплозабезпеченням цивільних будівель Техніко-економічне оцінювання технічних рішень;
Розробка людино-машинних інтерфейсів
Перекрест А. Л.
Чеботарьова Є. О.
2020
11 Розподіленої автоматизованої системи моніторингу та керування теплоспоживанням громадських будівель Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічними процесами;
Технічні і програмні засоби контролю і діагностики;
Комп’ютеризовані системи збору, обробки, відтворення та збереження інформації;
Проектування автоматизованих систем керування
Перекрест А. Л.
Кущ-Жирко М. О.
2020
12 Автоматизованої системи моніторингу та керування теплоспоживанням адміністративних будівель на основі програмного забезпечення автоматизованого теплогвого пункту будинку на базі Siemens RVD Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічними процесами;
Технічні і програмні засоби контролю і діагностики;
Комп’ютеризовані системи збору, обробки, відтворення та збереження інформації;
Проектування автоматизованих систем керування
Перекрест А. Л.
Кущ-Жирко М. О.
2020
13 Робототехнічного комплексу Robomaster S1 Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічними процесами;
Технічні і програмні засоби контролю і діагностики;
Комп’ютеризовані системи збору, обробки, відтворення та збереження інформації;
Проектування автоматизованих систем керування
Перекрест А. Л.
Огарь В. О.
Білик О. В.
Кущ-Жирко М. О.
2020
14 Лабораторного комплексу ЕЛЕМЕР Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічними процесами;
Технічні і програмні засоби контролю і діагностики;
Комп’ютеризовані системи збору, обробки, відтворення та збереження інформації;
Проектування автоматизованих систем керування
Перекрест А. Л.
Кущ-Жирко М. О.
2020
15 Програмного забезпечення розрахунку енергетичних сертифікатів Проектування комп’ютеризованих систем керування технологічними процесами;
Технічні і програмні засоби контролю і діагностики;
Комп’ютеризовані системи збору, обробки, відтворення та збереження інформації;
Проектування автоматизованих систем керування
Перекрест А. Л.
Герасименко О. В.
Чеботарьова Є. О.
2020