Міжнародний конкурс

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 25.02.2020 № 22.1 / 10-531 запрошує Вас взяти участь у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Метою конкурсу є активізація процесів інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

У Конкурсі можуть брати участь до трьох наукових робіт за кожним напрямом від одного ЗВО.

У Конкурсі можуть брати участь ЗВО України з залученням учасників іноземних закладів освіти.

Для участі у ІІ турі необхідно до 10 травня поточного року надіслати студентські наукові роботи до КрНУ на адресу: 39600, Україна, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 (тел./факс: +38-05366-36217) з поміткою «На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з АКІТ» (Молодика І.С.). Додатково на електронну пошту (akit.krnu@gmail.com) відправляються наукова робота, відомості про автора та наукового керівника наукової роботи, анотація та назва англійською мовою.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт (http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/doc/pologennya_konkurs_2020.pdf).

Реєстрація наукової роботи відбувається за посиланням http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/reestr_form.php.

Текст роботи і супровідні документи подаються національною та англійською мовами.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами наукові роботи (не більше двох авторів), які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах заявлених напрямків (http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/guri.php).

Оцінювання поданих студентських наукових робіт здійснює журі конкурсу шляхом подвійного «сліпого» рецензування. На підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт журі конкурсу приймає рішення щодо визначення кращих робіт ІІ туру.

Наукові роботи, що не відповідають вимогам академічної доброчесності, будуть відхилені від участі у Конкурсі.

Авторам кращих наукових робіт будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній онлайн-конференції для наукової доповіді та захисту роботи у вигляді PowerPoint-презентацій (10–12 слайдів), що відбудеться

29 травня 2020 р.

Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час науково-практичної скайп-конференції 1 червня 2020 р., яка буде проводитись в аудиторії природничих дисциплін ім. В. І. Вернадського КрНУ.

Учасники конкурсу отримають сертифікати. Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами. Результати конкурсу будуть розміщені на сайті КрНУ.

Довідки за телефоном +38(098)650–71–84 (Молодика Інна Сергіївна) або електронною поштою (akit.krnu@gmail.com).

Напрямки

1. Напрям «ІНФОРМАТИКА»:
– комп’ютерні системи та компоненти;
– інформаційні технології;
– системи захисту інформації;
– системи та засоби штучного інтелекту.

2. Напрям «КІБЕРНЕТИКА»:
– системи та процеси керування;
– автоматизація процесів керування;
– системи автоматизації проектувальних робіт;
– математичне моделювання та обчислювальні методи;
– управління проектами і програмами;
– системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

3. Напрям «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»:
– автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними процесами сучасних виробництв;
– проектування автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем (CAD/CAM/CAE);
– методи комп’ютерного моделювання та оптимізація технологічних процесів;
– розробка програмного та апаратного забезпечення для систем керування на основі мікропроцесорних засобів;
– розробка спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для вирішення задач автоматизації проектування.

4. Напрям «МОБІЛЬНА РОБОТОТЕХНІКА ТА МЕХАТРОНІКА»:
– розробка конструкцій мобільних роботизованих платформ;
– інтелектуальні системи керування автономними мобільними роботами та групами роботів;
– апаратно-програмна реалізація інтелектуальних систем керування мобільними роботизованими платформами; – методи та засоби аналізу відеоданих та алгоритмів комп’ютерного зору;
– розробка мехатронних пристроїв із застосуванням сучасних сенсорів та методів обробки знань.