Міжнародна діяльність

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського активно працює над розвитком міжнародних зв’язків, які спрямовано на розширення співпраці з навчальними та науковими установами зарубіжних країн з метою підвищення ефективності навчального процесу та розвитку науково-дослідної роботи в університеті, пошук партнерів для виконання спільних міжнародних проектів та отримання грантів, стипендій. Партнерами ВНЗ є Технічний Університет Брауншвейга (Німеччина), Університет Баджі Мокхтар Аннаба (Алжир), Університет Матея Бела в Банська Бистріца (Словаччина), Університет Любляни (Словенія), Мішкольцький університет (Угорщина) тощо. У зв’язку із задекларованою Євроінтергацією України та на підставі пріоритетів щодо розширення співпраці з країнами близького та далекого зарубіжжя, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій веде активну роботу щодо пошуку закордонних партнерів та встановлення тісних контактів з науковцями. При цьому було окреслено ряд напрямків, що являють інтерес для співпраці: розширення творчих та наукових зв’язків між вищими навчальними закладами України та країн Європи, зокрема, з кафедрою теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Технічного університету міста Кошіце (Словаччина).

З 2018 року співробітники кафедри Д. Г. Мамчур та О. М. Кравець беруть участь у проекті ERASUMS+ KA2 Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens – dComFa (Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян), 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP, в рамках якого активно співпрацюють з науково-викладацьким складом споріднених кафедр наступних університетів: Університет Вітаутаса Магнуса (м. Каунас, Литва), Каринтійський університет прикладних наук (м. Філлах, Австрія), Чешський університет наук природничих наук (м. Прага, Чеська Республіка), Педагогічний Університет ім. Комісії Народної Освіти (м. Краків, Республіка Польща), Політехнічний університет Бухаресту (Румунія). Під час проекту Д. Г. Мамчур та О. М. Кравець відвідали університети-партнери, де приймали участь у заходах, присвячених розробці нових підходів і заходів щодо підвищення цифрових компетентностей українських вчителів та інших громадян з урахуванням сучасного стану розвитку цифрових технологій.

5–12 червня 2019 року аспіранти кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Р. Яцюк та Є. Чеботарьова проходили стажування у Технологічному університеті м. Бялосток (Республіка Польща) на факультеті електричної інженеріх у рамках програми Академічного обміну Польської національної агенції (NAWA).

Certificate NAWA Є. Чеботарьова

Certificate NAWA Р. Яцюк

Щороку співробітники та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях PTZE (Республіка Польща) та SAEM (Республіка Польща, Словаччина), на яких виступають з науковими доповідями згідно з тематикою наукових інтересів кафедри, за результатами яких публікуються у міжнародних журналах та виданнях, що входять до рейтингових баз даних Scopus та Web of Science.

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва є: забезпечення обміну передовим досвідом через науковий та студентський обмін: робота із інституціями Європейського Союзу для участі в проектах у галузі вищої освіти; участь у міжнародних організаціях та наукових і освітянських асоціаціях, яка спрямована на академічний, студентський, культурний та науковий обмін.