Перекрест Андрій Леонідович

Автоматизовані технології енергетичного моніторингу та ефективного використання енергетичних ресурсів при енергозабезпеченні багатоповерхових будинків

     У межах наукового напрямку виконуються роботи щодо розробки та впровадження автоматизованих технологій енергетичного моніторингу та ефективного використання енергетичних ресурсів при енергозабезпеченні муніципальних та промислових будівель, оптимізації систем теплозабезпечення будівель з використанням методів машинного навчання.

     Прикладними можливостями цього напрямку є розробка інвестиційних проектів впровадження енергоефективних технологій в муніципальних будівлях (модернізація теплових вузлів будинків тощо), розробка програмного забезпечення для систем керування тепловими пунктами житлових та муніципальних будинків, розробка інформаційно-технічних засобів моніторингу параметрів мікроклімату муніципальних будівель, розробка програмного забезпечення для сертифікації енергоефективності будинків.

    Напрацювання співробітників кафедри використовуються при керуванні теплозабезпеченням навчальних корпусів університету, що дозволяє щороку економити значні фінансові ресурси на комунальних послугах з опалення. Досягнута економія складає 25-30 % від базового теплоспоживання при елеваторному регулюванні. Для перевірки розроблюваних теоретичних положень та їх практичного впровадження напрямку сформовано науково-дослідну лабораторія «Енергоресурсозбереження у системах споживання і розподілу енергетичних ресурсів». За результатами роботи співробітників кафедри з цього напрямку опубліковано більше 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 63 статті, 65 тез доповідей, 3 монографії, 2 навчальних посібники, 11 авторських свідоцтв і 13 патентів.

  Керівником напрямку здійснюється наукове керівництво аспірантами:

  • Чеботарьова Є.О. «Моделі та методи оцінки ефективності тепломодернізації муніципальних будівель».
  • Кущ-Жирко М.О. «Електротехнічний комплекс енергоефективного керування теплозабезпеченням муніципальних будівель».
  • Герасименко О.В. «Електротехнічна система комбінованого опалення адміністративних будівель».

     Розробки співробітників кафедри для підвищення енергоефективності будівель

     1. Прикладні рішення з енергетичного моніторингу:

  • інтерактивна система моніторингу енергоспоживання будівель бюджетної сфери м. Кременчука;
  • програмне рішення для сертифікації енергетичної ефективності будівель;
  • програмний продукт «Оцінка ефективності використання фінансових і енергетичних ресурсів при впровадженні автоматизованих систем управління теплопостачанням цивільних будівель»;
  • web-додаток для аналізу теплоспоживання квартир і житлових будинків;
  • web-моніторинг теплоспоживання будівель навчальних закладів;
  • онлайн-моніторинг мікроклімату школи.

     2. Рішення з управління теплоспоживанням цивільних будинків: житловий будинок, школа, лікарня, навчальні корпуси.

   3. Прикладні рішення для аналітики даних енергоспоживання будівель: підготовка та первинний аналіз даних, зменшення розмірності енергоданих будинків, прогнозна модель енергоефективного керування тепловим пунктом житлового будинку.