Ломонос Андрій Іванович

НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Дослідження режимів навантаження машин постійного струму, визначення раціональних параметрів електрообладнання в системах взаємного навантаження з накопичувальними пристроями; розробка віртуальних комп’ютерних тренажерів для дослідження режимів роботи електротехнічних випробувальних комплексів; дослідження застосування інтелектуальних технологій під час випробування електричних машин; розробка графічних інтерфейсів користувача системи керування випробувальними комплексами; оптимізація режимів руху електропотягів метрополітену.

Має більше 90 публікацій, з яких 8 патентів України на винахід, 6 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір, 65 наукових праць.