Яцюк Ростислав Петрович

Аспірант кафедри АКІТ

У 2018 році завершив навчання у магістратурі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» з відзнакою, захистивши магістерську роботу на тему «Система керування режимами роботи асинхронного електропривода з компенсацією впливу неякісностей двигуна та мережі живлення» з оцінкою «відмінно».
У жовтні 2018 року був зарахований в аспірантуру на денну форму навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

З 6-11 червня пройшов стажування на факультеті електротехніки Bialystok University of Technology (Польща) в рамках академічної мобільності, що фінансується Національною агенцією академічних обмінів республіки Польща (NAWA). Отримав сертифікат.

Certificate NAWA

Науковий керівник – к.т.н., доц. Мамчур Д. Г.