Перекрест Андрій Леонідович

Perekr

в.о. завідувача кафедри

к.т.н., доцент

1978 р.н., Україна

 

У 2000 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію інженера-електрика (диплом ТА №14010236).

Із 2000 по 2004 р. навчався в аспірантурі Кременчуцького державного політехнічного університету. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Електромеханічна система активного регулювання параметрів насосних комплексів» за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи» (диплом ДК № 059920).

Із 2000 року – асистент, із 2003 року – старший викладач, з 2010 року – доцент кафедри систем автоматичного управління та електроприводу. У 2011 році отримав вчене звання доцента по кафедрі систем автоматичного управління та електропривода (атестат 12ДЦ № 025742). Із 2011 по 2014  р. виконав обов’язки заступника директора Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління з наукової роботи. Із 2016 року – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Напрямок наукових досліджень: автоматизовані технології енергетичного моніторингу та ефективного використання енергетичних ресурсів при енергозабезпеченні муніципальних та промислових будівель; оптимізація систем теплозабезпечення будівель з використанням методів машинного навчання.

Напрямки прикладних розробок: розробка інвестиційних проектів впровадження енергоефективних технологій в муніципальних будівлях (модернізація теплових вузлів будинків тощо), розробка програмного забезпечення для систем керування тепловими пунктами житлових та муніципальних будинків, розробка інформаційно-технічних засобів моніторингу параметрів мікроклімату муніципальних будівель, розробка програмного забезпечення для сертифікації енергоефективності будинків.

Автор більше 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 63 статті, 65 тез доповідей, 3 монографії, 2 навчальних посібники, 11 авторських свідоцтв і 13 патентів; член редколегії науково-виробничого журналу «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» (http://ees.kdu.edu.ua/); голова комісії КрНУ з атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Викладає дисципліни: «Теорія автоматичного керування», «Цифрова обробка сигналів», «Елементи та пристрої автоматизації систем керування», «Ідентифікація технологічних об’єктів», «Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічним процесом», «Системи технічного обліку енергоресурсів технологічного процесу».

 

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193675921

Google Schol: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8w_LnDkAAAAJ&view_op=list_works

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-7728-9020

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/P-8907-2015

 

Тел.: 067-5302814                 e-mail: pksg13@gmail.com