Перелік документів до захисту 2019

ОГОЛОШЕННЯ

 студентам–випускникам денної та заочної форми навчання кафедри  АКІТ 2019 р. випуску

здати перелік наступних документів до захисту :

  • Обхідний лист (взяти у секретаря ЕК та здати – в день заліку практики, але не пізніше ніж за 3 дні до захисту).
  • Залікову книжку (в день заліку практики).
  • Студентський квиток (не пізніше ніж за 3 дні до захисту).
  • Рецензію на роботу, підписану рецензентом (список рецензентів взяти у секретаря ЕК).
  • Квитанцію про сплату за диплом (оригінал) (реквізити з оплати взяти у секретаря ЕК).
  • Пояснювальну записку та електронний варіант слайдів (здати секретарю ЕК за 3 дні до захисту).
  • Електронний варіант випускної роботи для перевірки роботи на плагіат (здати Бурдільній Є. В. ауд. 2406).
  • Довідку на плагіат випускної роботи (здати секретарю ЕК за 3 дні до захисту).

Розклад роботи екзаменаційної комісії 2019

Наказ щодо затвердження тем бакалаврських робіт СІ-15-1

Наказ щодо затвердження тем бакалаврських робіт АКІТ-16-1с

Наказ щодо затвердження тем бакалаврських робіт студентів заочної форми навчання

З питань щодо організації, підготовки дипломування та строків захисту звертатись до секретаря ЕК – асист. каф. АКІТ
Молодики Інни Сергіївни. в ауд. 2105.