Перелік документів до захисту 2019

ОГОЛОШЕННЯ

 студентам–випускникам денної та заочної форми навчання кафедри  АКІТ 2019 р. випуску

здати перелік наступних документів до захисту :

  • Обхідний лист (взяти у секретаря ЕК та здати – в день заліку практики, але не пізніше ніж за 3 дні до захисту).
  • Залікову книжку (в день заліку практики).
  • Студентський квиток (не пізніше ніж за 3 дні до захисту).
  • Рецензію на роботу, підписану рецензентом (список рецензентів взяти у секретаря ЕК).
  • Квитанцію про сплату за диплом (оригінал) (реквізити з оплати взяти у секретаря ЕК).
  • Пояснювальну записку та електронний варіант слайдів (здати секретарю ЕК за 3 дні до захисту).
  • Електронний варіант випускної роботи для перевірки роботи на плагіат (здати Бурдільній Є. В. ауд. 2406).
  • Довідку на плагіат випускної роботи (здати секретарю ЕК за 3 дні до захисту).

Розклад роботи екзаменаційної комісії 2019

Наказ щодо затвердження тем бакалаврських робіт СІ-15-1

Наказ щодо затвердження тем бакалаврських робіт АКІТ-16-1с

Наказ щодо затвердження тем бакалаврських робіт студентів заочної форми навчання

З питань щодо організації, підготовки дипломування та строків захисту звертатись до секретаря ЕК – асист. каф. АКІТ
Молодики Інни Сергіївни. в ауд. 2105.

what is the viagra equivalent to cialis 50mg, htdk shanghai co ltd laboratories that test male enhancement, noxitril free trial, does viagra still work with alcohol, best price ed pills, silk soy milk to calm sex drive, how to increase penis girth naturally, penis enlargement consultation, sex supplements reviews, beet juice combined with viagra, yohimbe vs viagra, does jelq work, pinus extension, how to install a new sex drive in my wife, phallax male enhancement, men try different penis enlargement britin, big penises porn, is viagra covered by medicare, pills to keep a man hard, diamond male enhancement 4000, food to help penis enlargement, nitrates medication list, joe rogan penis pills, when you get your uterus taken out do you lose your sex drive, top 10 best male enhancement products, penis enlargement san antonio, how increase penis size, trumax male enhancement review, is there way to increase penis size, california court records penis enlargement lawsuits, old guy from the movie sex drive, viagra airport, reddit dating gf with low sex drive, best ed cure, does mdrvie elite help with sex drive, dunkin donuts drive thru video sex, jet cold saws, how many people are prescribed viagra, low sex drive from not sleeping, wholesale viagra from canada,