Спеціальність

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Навчання студентів проводиться за двома рівнями: бакалавр та магістр (спеціаліст), за денною та заочною формою навчання.

Тривалість навчання:

–         денна форма: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки;

–         заочна форма: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.