Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисциплін:

 WEB-технології WEB_LB
 Архітектура комп’ютерних систем АКС
 Комп’ютеризовані системи керування КСУ
 Математичні основи цифрових систем керування  МОЦСК
 Основи автоматизованого виробництва ОАВ
 Основи збору, обробки та передачі інформації  Озпи
 Організація та функціонування ЕОМ ОФЕОМ
 Проектування комп’ютеризованих систем управління  ПКСУ
 Програмування систем штучного інтелекту ПСШІ
 Розробка програмних інтерфейсів РПІ
 Теорія автоматичного керування ТАК
 Теорія проведення експерименту ТПЕ