Сергієнко Сергій Анатолійович

Доцент
к.т.н., доц.

1975 р.н., Україна

В 1997 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів». В КНУ працює з 1997 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії». З 2005 року – доцент кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. З 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ.  Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2015), Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2017). Лауреат державної премії України в галузі освіти за роботу «Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професією “Зварник”» (2018).

 Напрямок наукових досліджень: ідентифікація динамічних об’єктів, визначення ресурсу працездатності електромеханічного обладнання, розробка систем керування високоточними електроприводами, новітні технології навчання, менеджмент освіти.

 Напрямки прикладних розробок: практичне забезпечення та реалізація лабораторного практикуму з використанням віртуальних (комп’ютерних) лабораторних комплексів – аналогів фізичних лабораторних стендів та промислових об’єктів – для дослідження на їх базі складних електротехнічних та електроенергетичних систем, методів та підходів до автоматизації технічних систем та технологічних процесів, розвитку наукового мислення та набуття професійно орієнтованих компетенцій

 Автор більше 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 89 статтей (77 у національних базах даних, 12 у міжнародних базах даних Web of Science та Scopus) 3 навчальних посібники, 7 патентів та авторських свідоцтв. Індекс Гірша за БД Scopus – h=3.

 Викладає дисципліну: «Теорія автоматичного керування»

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196471214

Google Schol: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ndYo0JgAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79ooYZHYH9kI0kkrULWXhJik7i_8mzg

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3977-5239

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/ O-6912-2018

Тел.: +380984334771    e-mail: serhiy.serhiyenko@gmail.com

 

Leave a Reply