Сергієнко Сергій Анатолійович

sergienkoдоцент
к.т.н., доц.

1975 р.н., Україна

В 1997 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів». В КНУ працює з 1997 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії». Основний напрям наукової діяльності – дослідження систем динамічного навантаження з моделюванням параметрів технологічного навантаження, визначення ресурсу працездатності електромеханічного обладнання, розробка систем керування високоточними електроприводами. З 2005 року – доцент кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. З 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ.