Ломонос Андрій Іванович

Lomonos1доцент
к.т.н.

1979 р.н., Україна

 

Народився 30 серпня 1979 року. В 2001 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю інженер-електромеханік.

Після закінчення з 2001 по 2004 р.р. навчався в аспірантурі КДПУ за напрямком 05.09.03 „Електромеханічні системи та комплекси”.

В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Електротехнічний комплекс для випробування машин постійного струму без механічного з’єднання валів».

В КрНУ працює з 2002 року на посаді асистента кафедри САУЕ, з 2005 року – старшого викладача кафедри САУЕ.

В 2001 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю інженер-електромеханік. Основний напрям наукової діяльності – дослідження енергетичних процесів в машинах постійного стуму з урахуванням нелінійних залежностей їх параметрів; дослідження режимів навантаження МПС, визначення енергетичних параметрів пристроїв і систем навантаження; визначення раціональних параметрів електрообладнання в системах взаємного навантаження з накопичувальними пристроями; розробка електромеханічних комп’ютеризованих вимірювально-діагностичних комплексів. В КрНУ працює з 2002 року на посаді асистента, з 2005 року – старшого викладача кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Дослідження енергетичних процесів в машинах постійного стуму з урахуванням нелінійних залежностей їх параметрів; дослідження режимів навантаження МПС, визначення енергетичних параметрів пристроїв і систем навантаження; визначення раціональних параметрів електрообладнання в системах взаємного навантаження з накопичувальними пристроями; розробка електромеханічних комп’ютеризованих вимірювально-діагностичних комплексів; побудова замкнених систем керування електромеханічним обладнанням.

 Маєблизько 90 публікацій, з яких 7 патентів України на винахід, 4 свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір, 65 наукових праць, 15 методичних розробок.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ:

 „Автоматизоване проектування систем управління” (напрям 6.050201);

 „Основи систем автоматизованого проектування” (напрям 6.050201);

 „Організація та функціонування ЕОМ” (напрям 6.050201);

 „Системний аналіз” (напрям 6.050201);

 „Ефективність і надійність систем управління” (спеціальність 7.09140101),

 „Надійність і діагностика електрообладнання” (напрям 6.050702);

 „Системи технічної діагностики електрообладнання транспортних засобів” (напрям 6.050702).