Ломонос Андрій Іванович

Доцент
к.т.н.

1979 р.н., Україна

 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри АКІТ.

У 2001 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю інженер-електромеханік.

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Електротехнічний комплекс для випробування машин постійного струму без механічного з’єднання валів».

У КрНУ працює з 2002 року на посаді асистента кафедри САУЕ, з 2005 року – старшого викладача кафедри САУЕ, з 2014 року – доцента кафедри САУЕ, з 2016 року – доцента кафедри АКІТ.

НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Дослідження режимів навантаження машин постійного струму, визначення раціональних параметрів електрообладнання в системах взаємного навантаження з накопичувальними пристроями; розробка віртуальних комп’ютерних тренажерів для дослідження режимів роботи електротехнічних випробувальних комплексів; дослідження застосування інтелектуальних технологій під час випробування електричних машин; розробка графічних інтерфейсів користувача системи керування випробувальними комплексами; оптимізація режимів руху електропотягів метрополітену.

Має більше 90 публікацій, з яких 8 патентів України на винахід, 6 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір, 65 наукових праць.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ:

  • «Вбудовані мікроконтролерні систем автоматизації» (ОС «бакалавр»);
  • «Проектування перетворюючих пристроїв» (ОС «бакалавр»);

«Ефективність та надійність систем управління» (ОС «магістр»);

«Інтелектуальні технології в комп’ютеризованих системах управління»
(ОС «магістр»);

  • «Технічні і програмні засоби контролю та діагностики» (ОС «магістр»).

Leave a Reply