Кравець Олексій Михайлович

image description

старший викладач

1983 р.н., Україна

 В 2005 роцізакінчивКременчуцькийдержавнийполітехнічнийуніверситет за заспеціальністю»Системикерування і автоматики». Основнийнапрямнауковоїдіяльності – . З 2005 року працює в КНУ асистентомкафедри Систем автоматичного керування та електропривода, з 2014 року переведений на посаду старшого викладача.