Навчальна лабораторія теорії автоматичного керуванняі моделювання електромеханічних процесів та систем (ауд. 2304)

2304_1

Лабораторія теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних процесів і систем призначена для дослідження принципів теорії автоматичного керування для лінійних та нелінійних систем; методів математичного моделювання електромеханічних процесів та систем; режимів роботи електромеханічних систем згідно підготовки фахівців за напрямами «Електромеханіка» та «Системна інженерія».

Лабораторія теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних систем знаходиться на 3-му поверсі навчального корпусу № 2 КрНУ ім. М. Остроградського.

Також в аудиторії 2304 розташована науково-технічна бібліотека, яка налічує близько тисячі примірників книг та журналів технічного спрямування з електромеханіки та близько 700 електронних варіантів книг.

Лабораторію оснащено системою охоронної сигналізації та системою відеоспостереження.

План лабораторії 2304

2304_scheme

 

Навчальні дисципліни та лабораторні роботи, що проводяться в лабораторії теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних процесів та систем

Навчальна дисципліна Лабораторна робота Програмнезабезпечення
Інформаційне забезпечення в гнучких виробничих системах

 

 • Створення та редагування таблиць. Побудова виразів. Організація зв’язку між таблицями
 • Створення і редагування форм. Підлеглі форми
 • Створення запитів. Створення виразів у середовищі СУБД. Об’єднання та оновлення таблиць, доступ до усіх полів таблиці Розрахунок на основі набору занотовань
 • Багатотабличні та перехресні запити
 • Створення та виклик процедур. Внесення змін до таблиць, обробка подій в формах
 • Керуючі запити Програмування з застосуванням об’єктів MS Access для забезпечення спеціальних можливостей роботи з документами
 • Microsoft Office Access
 • Mathcad 15
 • Microsoft Office Word
Моделювання електромеханічних систем
 • Складання структурних схем за диференційними рівняннями та їх системами
 • Моделювання механічної системи з пружностями
 • Моделювання двигуна постійного струму незалежного збудження
 • Моделювання асинхронного двигуна за лінеаризованою моделлю
 • Моделювання синхронного двигуна за лінеаризованою моделлю
 • Моделювання замкнутих систем електроприводу
 • Моделювання асинхронного двигуна в координатній системі a,b
 • Моделювання асинхронного двигуна в координатній системі d,q
 • Моделювання механічної частини електропривода конвеєра з урахуванням пружності стрічки
 • Розрахунок перехідних характеристик на моделі та визначення параметрів передаточної функції електромеханічної системи
 • Matlab7
 • Mathcad 15
 • Microsoft Office
Математичні методи обчислення на ЕОМ
 • Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
 • Розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем
 • Інтерполяція функцій
 • Апроксимація функцій
 • Чисельне обчислення визначених інтегралів
 • Наближене розв’язання диференційних рівнянь та їх систем
 • Matlab7
 • Mathcad 15
 • MathStudio
 • Statgraphics
 • Microsoft Office
Математичне моделювання процесів та систем
 • Складання структурних схем за диференційними рівняннями та їх системами з використанням методу пониження порядку похідної
 • Числові методи розв’язання диференційних рівнянь
 • Моделювання електричних машин постійного та змінного струму за лінеаризованими моделями
 • Моделювання та дослідження замкнених систем електроприводів технологічних механізмів
 • Математичне моделювання електричних ліній та гідротранспортних систем з розподіленими параметрами методом чотириполюсників
 • Matlab7
 • Mathcad 15
 • MathStudio
 • Statgraphics
 • Microsoft Office
Основи збору, передачі та обробки інформації
 • Лінійна апроксимація та інтерполяція. Сплайнова інтерполяція
 • Цифрове згладжування
 • Чисельне інтегрування
 • Спектральний аналіз періодичних сигналів
 • Matlab 7
 • Mathcad 15
 • Maple
 • Microsoft Office
Теорія автоматичного управління
 • Ознайомлення з пакетом програм “Matlab”
 • Дослідження характеристик типових динамічних ланок
 • Дослідження систем автоматичного регулювання із запізнюванням
 • Дослідження стійкості та якості лінійної безперервної САУ на ПЕОМ
 • Вивчення впливу зворотних зв’язків на характеристики типових динамічних ланок
 • Вивчення методів підвищення точності в сталих режимах
 • Вивчення фазових портретів системи
 • Matlab 7
 • Mathcad 15
 • Microsoft Office

2304_2

2304_3

Leave a Reply