Навчальна лабораторія систем і засобів управління технологічними процесами та установками (ауд. 2105 б)

2105_7

Лабораторія систем і засобів управління технологічними процесами та установками включає в себе комп’ютерний клас з сучасними комп’ютерами, вісім стаціонарних лабораторних стендів:

 • комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження інтелектуальних цифрових систем управління;
 • комп’ютеризований програмно-апаратний комплекс для вивчення вбудованих систем управління на основі програмованого реле «moeller»;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд з дослідження промислової автоматики;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд для дослідження режимів примусового охолодження електричних машин;
 • комп’ютеризований лабораторний комплекс управління повітродувкою;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд з вивчення притопожежної та охоронної сигналізації;
 • комп’ютеризований дослідницький стенд з дослідження властивостей сталі АД;

сім преносних стендів:

 • лабораторний комплекс з вивчення операційних підсилювачів «OpAmp»;
 • лабораторний комплекс для вивчення процедур цифрової фільтрації «DSK 6713»;
 • лабораторний стенд для вивчення мікропроцесорних систем «EVR8031»;
 • лабораторний стенд для вивчення мікроконтроллерних систем «PІCDEM 2 PLUS»;
 • лабораторний стенд на базі промислового контролера SegneticsSMH 2G з можливостями диспетчерського керування;
 • стенд−імітатор об’єкта управління «Розумний дім. Освітлення»;
 • навчально-лабораторний комплекс на базі «LEGOMINDSTORMS».

Розташування лабораторних стендів в лабораторії

2105b_scheme

Навчальні дисципліни та лабораторні роботи, що проводяться в лабораторії систем і засобів управління технологічними процесами та установками

Навчальна дисципліна

Лабораторна робота

Програмне забезпечення

Організація та функціонування ЕОМ
 • Вивчення принципів роботи з програмним пакетом LabVIEW. Елементи й функції LabVIEW
 • Поняття масиву та кластера. Використання функцій для роботи з масивами та кластерами у LabVIEW
 • Використання циклів і регістрів зсуву
 • Графічне відображення інформації
 • Керування послідовністю виконання програми у LabVIEW
 • Робота з рядками у LabVIEW
 • Організація файлового введення-виведення
 • SunRavBookEdіtor
 • SunRavTestOfficePro
 • NI LabVIEW
Проектування комп’ютеризованих систем управління
 • Вивчення принципів роботи із програмним пакетом LABVIEW. Елементи й функції LABVIEW
 • Модульна побудова програм. Керування виконанням програм за допомогою структури
 • Графічне відображення інформації. Організація роботи з файлами
 • Проектування систем автоматичного регулювання в програмному пакеті LABVIEW
 • Організація ввод-виводу даних через персональний комп’ютер з використанням типових інтерфейсних плат
 • Дослідження систем управління типовим механізмом з використанням fuzzy-регулятора
 • SunRavBookEdіtor
 • SunRavTestOfficePro
 • LABVIEW
 • MathLab
Основи збору інформації
 • Лінійна апроксимація та інтерполяція. Сплайнова інтерполяція
 • Дослідження методів чисельного інтегрування
 • Спектральний аналіз періодичних сигналів
 • Цифрові нерекурсивні фільтри. Розрахунок коефіцієнтів FIR-ФНЧ
 • Цифрові нерекурсивні фільтри. Розрахунок коефіцієнтів FIR-ФВЧ, смугового та режекторного фільтрів
 • Синтез рекурсивних фільтрів
 • Вивчення методів кореляційного аналізу
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro
 • Mathlab
 • MathCad
 • NI LabVIEW

 

Програмування
 • Інтегроване візуальне середовище розробки С++Builder. Використання основних засобів проектування й налагодження
 • Застосування основних компонент С++Builder для створення графічних інтерфейсів
 • Програмування процедур користувача. Передавання аргументів за вказівником
 • Обробка масивів. Робота з масивами вказівників.
 • Програмна реалізація моделі системи автоматичного регулювання. Робота з діаграмами
 • Реалізація файлового вводу/виведення текстової і числової інформації
 • Розробка структури класів прикладної програми
 • Реалізація графічних функцій і креслення графічних примітивів за допомогою об’єктно-орієнтованих програм
 • Дослідження роботи механізму спадкування і віртуальних функцій. Робота з елементами керування на формах
 • Програмування зв’язаних списків. Редагування списків. Конструктори і деструктори
 • Програмна реалізація візуального представлення роботи алгоритму сортування
 • Додаткові особливості програмування. Абстрактні класи. Статичні члени. Шаблони. Усунення неоднозначності множинного спадкування. Обмеження видимості. Перевантаження функцій
 • Відлагодження програми. Захват помилок. Обробка помилок. Виключення
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro
 • С++ Builder
Елементи і пристрої автоматики та систем управління
 • Схеми включення ОП з інвертуванням та без інвертування вхідного сигналу
 • Дослідження схем диференційних підсилювачів
 • Дослідження диференціатора та інтегратора на ОП
 • Дослідження схем активних фільтрів
 • Дослідження схем генераторів сигналів
 • Дослідження схем амплітудних випрямлячів
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro
 • Iris Waveware
Основи програмування мікропроцесорів
 • Навчання роботі в середовищах додатків для МП К1810ВМ86
 • Програмування процесора К1810ВМ86 за допомогою програмного середовища Асемблер. Команди обміну даними, математичні команди
 • Програмування процесора К1810ВМ86 за допомогою програмного середовища Асемблер. Використання логічних команд та команд переривань
 • Навчання роботі в середовищах розробки додатків для К1816ВЕ51
 • Програмування контролера К1816ВЕ51 за допомогою програмного середовища Асемблер. Команди обміну даними, математичні команди
 • Програмування контролера К1816ВЕ51 за допомогою програмного середовища Асемблер. Використання логічних команд, команд передачі управління, організація циклів
 • Програмування на мові Асемблер для РІС – контролерів. Робота з програмно-відлагоджувальним комплексом
 • Розробка та дослідження схемотехнічного забезпечення системи управління зовнішніми пристроями на базі шини ISA-16
 • Розробка програмного забезпечення системи управління зовнішніми пристроями на базі шини ISA-16
 • Розробка та дослідження схемотехнічного забезпечення системи управління зовнішніми пристроями на базі шини РСІ
 • Розробка програмного забезпечення системи управління зовнішніми пристроями на базі шини РСІ. Встановлення опцій BIOSSetup
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro
 • Assembler
Автоматизоване проектування систем управління
 • Вивчення структури, принципів побудови системи автоматизованого проектування OrCAD 9.2
 • Вивчення принципів роботи з підпрограмою OrCADCaptureCIS
 • Обробка даних і формування технічної документації проекту в пакеті OrCAD 9.2
 • Вивчення процесу створення посадочних місць елементів та їх бібліотек засобами редактора Layout Plus
 • Ознайомлення із робочим середовищем Layout Plus
 • Отримання поглиблених навичок роботи із друкованою платою в середовищі Layout Plus
 • Автоматичне трасування провідників із застосуванням програми SmartRoute
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro
 • OrCAD 9.2
Програмні засоби систем управління
 • Середовище розробки програм МРLАВ для Місгосhір РІС контролерів. Будова стенду для відлагодження програми на фізичному обладнанні
 • Відлагодження програм для Місгосhір РІС контролерів за допомогою програмного та апаратного трасування
 • Вивчення команд мови програмування Assembler РІС 16 для Microchip РІС контролерів. Пряма та непряма адресація. Робота з масивами даних і констант. Побудова умов
 • Програмування часових затримок за допомогою таймерів. Робота з портами вводу/виводу
 • Організація зв’язку з ЕОМ за допомогою периферійного модулю універсального синхронно-асинхронного приймача-передавача інформації USART
 • Робота з аналогово-цифровим перетворювачем. Дискретизація аналогового сигналу та передача його на ЕОМ
 • Модуль широто-імпульсної модуляції. Керування шпаркуватістю ШІМ з програми верхнього рівня
 • Інтегроване середовище розробки C++Builder. Використання основних засобів проектування, відлагодження і застосування компонент
 • Використання візуальних і невізуальних компонент в C++Builder для побудови систем управління
 • Основні властивості об’єктно-орієнтованого програмування в середовищі C++ Builder
 • Програмне забезпечення високого рівня з функціями файлового вводу/виводу через послідовний порт в асинхроному режимі
 • Основні елементи середовища розробки SCADA-систем LabView 8.х. Робота з візуальним середовищем проектування
 • Спеціалізовані функції пакета LabView 8.х. Програмні модулі, ввод/вивід інформації, цифрові фільтри, управління потоком обчислень
 • Реалізація типової двоконтурної КСУ комплексними засобами LabView
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro
 • МРLАВ
 • C++ Builder

 

Проектування перетворюючих пристроїв
 • Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного перетворювача з однофазною мостовою схемою з’єднання вентилів на активно-індуктивне навантаження
 • Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного перетворювача, з однофазною мостовою несиметричною схемою з’єднання вентилів, на активно-індуктивне навантаження
 • Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного перетворювача з трифазною нульовою схемою з’єднань вентилів при різних видах навантаження
 • Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного перетворювача з трифазною мостовою схемою з’єднання вентилів при різних видах навантаження
 • Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного перетворювача “КЕМРОН”
 • Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного регулятора напруги при навантаженні на асинхронний двигун
 • Дослідження часових діаграм роботи системи імпульсно – фазового управління
 • SunRav BookEdіtor
 • SunRav TestOfficePro

Leave a Reply