Про кафедру

cropped-AKIT-logo-1-2.png

Кафедра була створена у вересні 2016 року на базі кафедри систем автоматичного управління та електроприводу. Загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 16 осіб, з яких 2 докторів наук, професорів, 7 кандидатів технічних наук, доцентів, 1кандидат технічних наук, старший викладач, 3 старших викладача, 3 асистенти.

Із 2016 по 2019 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор, Старостін Сергій Станіславович.

Із липня 2019 року обов’язки завідувача кафедри покладено на кандидата технічних наук, доцента Перекреста Андрія Леонідовича.

Особливістю підготовки наших випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

Кафедрою “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” проведено ліцензування освітньої діяльності за напрямом 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” з метою забезпечення підприємств різних галузей, установ та організацій м. Кременчука і регіону висококваліфікованими фахівцями з інформаційних систем та технологій, а також фахівцями у галузі автоматизації виробничих систем і процесів. Підготовка фахівців здійснюється у два етапи: на першому – студент отримує диплом бакалавра про базову вищу освіту; на другому – бакалаврам надається можливість подовжити навчання за програмою підготовки магістра професійного та магістра-науковця.

Планується організація навчального процесу для контингенту студентів з ліцензованим обсягом прийому 35 осіб. Для цього професорсько-викладацьким складом кафедри розробляються робочі навчальні плани та повне методичне забезпечення з усіх курсів фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів.

Кафедра веде активну науково-дослідну і організаційно-методичну роботу, пов’язану із створенням нової та модернізацією існуючої лабораторної бази, створенням наукових профільних колективів, організацією студентської науки. Кожен п’ятий студент старших курсів бере участь у науково-дослідній роботі під керівництвом провідних викладачів кафедри. Студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях та олімпіадах.Кафедра АКІТ оснащена сучасною технікою. Кожний студент має можливість самостійно працювати у визначений час в лабораторіях та комп’ютерних класах кафедри на персональних комп’ютерах.Для підготовки студентів кафедра оснащена 3 комп’ютерними класами, 6 спеціалізованими лабораторіями, кабінетом дипломного і курсового проектування, має власний бібліотечний і патентний фонди. У методичному кабінеті зберігається понад 200 примірників методичних видань, розроблених викладачами кафедри, що використовуються у навчальному процесі. Електронні версії цих видань доступні для студентів у Web-бібліотеці. Кафедрою активно ведеться науково-дослідна робота з аспірантами, проводяться семінари і конференції для молодих учених.

Потреба підприємств регіону у висококваліфікованих спеціалістах підтверджується замовленнями наступних підприємств: ВАТ “Полтавський ГЗК”, ВАТ “Кременчуцький сталеливарний завод”, ЗАТ НТЦ “Інформаційні системи”, ХК “АвтоКрАЗ”, ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, ВАТ “Завод напівпровідників”, ВАТ “Кременчуцький завод технічного вуглецю”, ВАТ “Укртатнафта” та інших.

Перспективний план розвитку кафедри передбачає участь співробітників кафедри у проведенні міжнародних наукових конференцій, у тому числі конференцій, що проводяться у дальньому зарубіжжі, згідно з графіком їх проведення.